Minimale impact op het milieu

Koolstof Neutraal

We dragen maandelijks bij in ReforestArg , Die bomen planten in bossen van het land, om onze ecologische voetafdruk te compenseren en een positieve impact op het milieu te genereren.

Wat Is het de ecologische voetafdruk?

Het is de reeks broeikasgasemissies die we dagelijks genereren bij het uitvoeren van onze activiteiten als mens en als producerende bedrijven.

Samen met ReforestArg berekenen we, op basis van de middelen die we gebruiken tijdens onze maandelijkse productie, een bijdrage die niet alleen onze ecologische voetafdruk compenseert, maar ook helpt om extra bomen te planten om onze zandkorrel bij te dragen door Moeder Natuur de zorg te geven die het verdient.

Gezinswerk en geplande productie zonder overschot

Onze productie wordt uitgevoerd door onszelf, eigenaren van ZELVA, samen met twee extra mensen die ook deel uitmaken van onze "Familie" van werk. Alle productie is van maand tot maand gepland om de minimale hoeveelheid inputs te gebruiken die nodig is en dat er geen overschotten of teruggooi zijn die vervuiling veroorzaken, en in het geval dat ze overblijven, worden ze de volgende maand hergebruikt.

Al onze stoffen zijn "Cruelty Free", zonder dierenmishandeling.

Onze gespen en vizieren zijn gemaakt van teruggewonnen plastic.

"Altijd innoveren, zo duurzaam mogelijk."